Přihlásit se

Celodenní docházka 

pondělí - pátek

     7:30 - 17:30

6 500 Kč / měs.

+ 39 Kč oběd

Registrace dětí kdykoliv během roku

Kapacita dětské skupiny 12 dětí

Pro děti od 3 let

Křeslička

© Happy Point mateřská škola s.r.o.

Vršovička

© Happy Point dětské skupiny z.s.