O celou třídu se starají dvě profesionální učitelky s dlouholetou praxí ve školství.

Křeslička

© Happy Point mateřská škola s.r.o.

Vršovička

© Happy Point dětské skupiny z.s.