Vítejte na stránkách dětské skupiny Happy Point - Vršovička

Dětská skupina Happy Point Vršovička navazuje na soukromou školku fungující již pátým rokem ve Vršovicích v blízkosti parku Grébovka a nabízí svým dětem prostředí domácího typu.

Malý kolektiv maximálně 12 dětí od věku 3 až 6 let zaručuje ideální přípravu k dalšímu vzdělávání. Zakládáme si na dobrých kamarádských vztazích mezi dětmi. Tvořivou činností se zaměřujeme na rozvoj estetické výchovy.

Pohybové dovednosti jsou prohlubovány a rozvíjeny formou her.

Předškolní děti jsou vzdělávány každodenně, individuálně v grafomotorice a v matematických představách kombinovaných s jazykovou výchovou.

Poznámka:

Cena je dotována z fondů Evropské unie, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost, který podporuje rovné příležitosti při vstupu na trh práce a zlepšuje podmínky pro zaměstnanost u rodičů s malými dětmi.

Křeslička

© Happy Point mateřská škola s.r.o.

Vršovička

© Happy Point dětské skupiny z.s.