Vršovička

umělecká dětská skupina

Snímek obrazovky 2015-03-19 v 18.27.53.p
Malování strom
Horní pohled na děti
Sazenice v květináčích
logo_EU_OPZ.jpg

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016596. Cena je dotována z fondů Evropské unie, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost, který podporuje rovné příležitosti při vstupu na trh práce a zlepšuje podmínky pro zaměstnanost u rodičů s malými dětmi.

zápis dětí kdykoliv během roku

děti od tří let, celoroční provoz

umělecky a výtvarně zaměřená

rozvíjíme estetickou výchovu, kreativitu, pořádáme vernisáže

park Grébovka

 

v nedelaké vzdálenosti, takřka za rohem

pohybově aktivní 

 vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, pravidelně se účastníme plaveckých lekcí na SK Slavia

Snímek-obrazovky-2016-01-29-v-12.36.09-1
Snímek-obrazovky-2016-01-29-v-12.34.18-1
Snímek-obrazovky-2016-01-29-v-12.28.28-1
Snímek-obrazovky-2016-01-29-v-12.30.56-1

logopedická podpora

rozvíjíme správnou řeč i vyjadřování

Snímek-obrazovky-2016-01-29-v-12.33.12-1

v souladu s přírodou a ekologií

eko vzdělávání, poznání a ochrana okolní přírody a všech jejích živlů

Snímek-obrazovky-2016-01-29-v-12.31.53-1

vzdělávání 

vzdělávací program dle RVP, průprava pro děti předškolního věku

Snímek-obrazovky-2016-01-29-v-12.34.59-1

rodinný a individuální přístup

malý počet dětí , maximální pozornost vašemu dítěti

Snímek-obrazovky-2016-01-29-v-12.32.47-1

o skupině

Snímek obrazovky 2018-01-05 v 10.11.04.p
 
Obrazy dětské

Naší misí a posláním je utvářet z dětí, které k nám docházejí, společně s jejich rodinou, chytré, empatické a především osobité, nadějné človíčky, správně připravené pro následující cestu životem i studii. 

 

Vršovička je umělecká dětská skupina pod záštitou vzdělávácí organizace Happy Point, která se nachází v těsné blízkosti krásného parku Grébovka.

Kapacita skupiny je pouze 12 dětí a dvě paní učitelky, a to zaručuje rodinný, individuální přístup k dětem a ideální přípravu k dalšímu vzdělávání. Velký důraz klademe na sociální a kamarádské vztahy. Soustředíme se na celkový rozvoj dítěte. Pracujeme podle RVP, který přizpůsobujeme podle potřeb a věku dětí. Tvořivou činností se zaměřujeme především na rozvoj estetické výchovy. Pohybové dovednosti jsou prohlubovány a rozvíjeny formou her. Jednou týdně dojíždíme také na plavecké lekce do SK Slavia. Předškolní děti jsou vzdělávány každodenně, individuálně v grafomotorice a v matematických představách kombinovaných s jazykovou výchovou.

DNA Vršovičky :          umělecká    nadstandardní     ekologická     přátelská     vzdělávající 

 
Snímek obrazovky 2018-01-05 v 10.11.04.p

aktivity

vzdělávání  Vršovička je vstupní bod do světa vzdělávání, a proto máme pro děti, které k nám docházejí, zdravé a přátelské prostředí s pozitivní atmosférou, které jim tento krok usnadňuje a zároveň nenásilnou formou buduje kladný postoj ke vzdělávání.  Naše vzdělávací koncepce učí děti přistupovat k novým věcem a poznatkům s otevřenou myslí a napomahá jim osvojit si logickou formou všechny tyto nové znalosti a dovednosti  a těžit z nich v osobním i studijním životě. Děti se rozvíjejí v mnoha oblastech. Mezi ty nejzákladnější patří například rozvoj řeči, motoriky, myšlení, paměti, matematiky nebo zaměřování pozornosti.

ekologie a příroda Ekologie a život v souladu s přírodou je snadný. Děti vedeme k poznávání a ochraně okolní přírody a všech jejích živlů. Získávají informace jak se chovat šetrně k přírodě a jejím zdrojům, a jak mohou samy přispět ke kvalitě životního prostředí ve svém okolí. 

umělecká a výtvarná činnost  Grafomotorika

je soubor psychomotorických činností, které děti vykonávají při psaní a kreslení. Děti se učí koncentrovat, aby dokázaly uskutečnit své záměry. Tvořivou činností se zaměřujeme na rozvoj estetické výchový. Součástí tvorby je i výtvarná průprava, která zlepšuje mimo jiné i představivost dítěte. Rozvoj kreativity je nedílnou součástí osobního rozvoje.  V nedalékém parku Grébovka každoročně pořádáme vernisáž, během které jsou k vidění ta největší díla za uplynulý rok. 

 pohyb  Pohybové dovednosti jsou prohlubovány a rozvíjeny formou her. Účíme děti píli, soustředění, ochotu překonávat překážky, brát pohyb jako součást zdravého životního stylu, ochotu spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost. S dětmi dojíždíme jednou týdně na plavecké lekce do SK Slavia.

program

Snímek obrazovky 2018-01-05 v 10.11.04.p
 
Dívka maluje v umění

08:00 - 08:30     Příchody dětí, volné hry  (individuální činnosti, výtvarné aktivity pod vedením pedagoga)

08:30 - 09:00     Přivítání, pohybová chvilka

09:00 - 09:30     Svačinka, hygiena

09:30 - 10:00     Vzdělávací blok (společná tématická činnost)

10:00 - 12:00       Pohybové aktivity

12:00 - 12:30       Oběd, hygiena

12:30 - 13:00      Příprava a odpočinek

13:00 - 14:30      Odpočinek, relaxace, klidové činnosti

14:30 - 17:00      Volná hra, individuální činnosti, odhod dětí domů

tým

Snímek obrazovky 2018-01-05 v 10.11.04.p
 

Slovo ředitelky

,,S dětmi pracuji od roku 1993. Sama mám již dvě dospělé děti. Pracovala jsem dlouhou řadu let ve státní školce a již šestým rokem v soukromém sektoru. Práce v soukromém zařízení umožňuje věnovat se dětem jako k individualitám, a to mi profesně vyhovuje více. Vystudovala jsem pedagogickou školu v Praze obor předškolní a mimoškolní pedagogiku a absolvovala řadu kurzů.”

podpis_Iva_čb_w.png

Iva Rýdlová, ředitelka

poznejte celý náš tým

Jana Viková

zástupkyně ředitelky, pedagog

IMG_1268_edited_edited_edited.jpg

Bc. Petr Vokálek, MBA

jednatel

IMG_1226_edited_edited_edited.jpg

Bc. Ondřej Píša

jednatel

Snímek obrazovky 2018-01-05 v 10.11.04.p

ceník

 

zahrnuje:

nadstandardní individuální péči a vzdělávání

veškeré aktivity naší vzdělávací koncepce

didaktické pomůcky

metodické materiály

celodenní docházka

 

08:00-17:00

5xtýdně     6900,-Kč/měs

oběd

65,-Kč/den

Snímek obrazovky 2018-01-05 v 10.11.04.p

reference

 

Kateřina N.

Do školky chodí naše Anička již třetím rokem a od září sem nastoupil i František. Oceňuji zejména milý a individuální přístup k dětem, které jsou v menší heterogenní skupině, což přináší benefity mladším i starším dětem. Jednou týdně chodí na plavání a pravidelně tvoří a věnují se originálním výtvarným činnostem. Nezažila jsem den, kdy by mi děti řekly, že do školky jít nechtějí.

Snímek obrazovky 2018-01-05 v 10.11.04.p

kontakt

 

Vaše spokojenost je naší prioritou, a proto rádi zodpovíme všechny vaše případné dotazy.

Neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím následujících kontaktů:

 ředitelka Iva Rýdlová +420 602 763 013

nebo na e-mail: vrsovicka@happypoint.cz

Těšíme se na vás i vaše děti!

Najdete nás na adrese:

Vršovická 416/9
101 00 Praha 10 – Vršovice

Po - Pá 8:00 - 17:00

Provozovatel:

Happy Point mateřská škola s.r.o.

Na rovině 106/5, Praha-Křeslice 10400

Bankovní spojení: 2800823936 / 2010

IČ: 04101600